Certifikace ubytovacích zařízení

„Naše organizace je zapojena do systému HSU již od roku 2009. Klasifikace je jedinou zárukou zákazníka, že hotel odpovídá rozsahem služeb a vybavením počtu hvězd, kterými se označuje. Zájem zákazníků o transparentnost služeb každoročně roste, ale málokdo ví, že oficiální klasifikaci nemají zdaleka všechny hotely, protože je u nás dobrovolná.“

Prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky Václav Stárek

Podle živnostenského zákona má každé ubytovací zařízení povinnost označit provozovnu  úrovní poskytovaných služeb.

Oficiální certifikace ubytovacích zařízení

     Oficiální certifikace znamená, že označení počtem hvězdiček si neurčil vlastník ubytovacího zařízení sám, ale odborná komise HSU -Hotel Stars Union (viz www.HotelStars.cz).

     To pro Vás znamená, že když si vyberete certifikovaný hotel nebo penzion podle hvězdiček, můžete se spolehnout, že vybavení a služby budou vždy podle přesného standardu a vašeho očekávání.

    Jednotná klasifikace platí v 17 zemích Evropy a tato pravidla ctí více než 30 tisíc hotelů a penzionů.

Co znamená přívlastek SUPERIOR

    Každý hotel a penzion, který požádá o certifikaci musí splnit řadu povinných kritérií. Z řady dobrovolných a bodově ohodnocených kriterií si vybere tolik aby splnil povinný počet bodů. Pokud dosažený počet bodů vysoko převýší povinný, může dostat ke zvoleným hvězdičkám přívlastek SUPERIOR.

     Hvězdičky i případný přívlastek SUPERIOR uděluje komise, která navštíví ubytovací zařízení a vše pečlivě zkontroluje.

Jak je na tom Krušnohorský penzion Javor

Krušnohorský penzion Javor získal certifikát k označení tři hvězdičky s přívlastkem SUPERIOR. To znamená, že úrovní a kvalitou služeb převyšuje klasifikaci tříhvězdičkového penzionu.

certifikace certifikát penzion SUPERIOR

Kriteria certifikace penzionů

      Pro klasifikaci jsou určena kritéria povinná a volitelná. Ty jsou podle významu oceněna body. Hodnotí se dosažený počet bodů povinných kritérií a počet dosažených bodů celkem. Podle toho se určuje kategorie penzionu. Pokud počet dosažených bodů vysoko překračuje povinný počet, má penzion právo užívat přívlastku SUPERIOR.

     Pro tříhvězdičkový penzion je je počet bodů z povinných kritérií 74 a celkový počet bodů 140. Pro přívlastek SUPERIOR musí penzion získat celkově 180 bodů.

     Od roku 2021 jsou vydaná upravená kritéria. Podle nich bychom získali čtvrtou hvězdu.

viz https://www.hotelstars.cz/